Audit

Audit

Audit IT


Základním posláním každé společnosti je generování zisku a tomuto poslání musí být podřízené všechny procesy. Náš pohled definuje AUDIT IT jako službu, která musí maximálně podporovat obchodní procesy s přidanou hodnotu tak, aby je udržovala na moderní úrovni a minimalizovala úroveň rutiny pro zaměstnance. AUDIT IT služba nesmí být nikdy nadřazena obchodnímu procesu, případně ho komplikovat bez finančního přínosu, ale má pomoci Vašim zaměstnancům k tomu, aby se místo rutinních operací věnovali sledování firemních ukazatelů a procesům jeho neustálého zlepšování.

Proč je tato služba pro Vás potřebná?

Naše zkušenosti z mnoha implementací nás často přesvědčili, že IT je v mnoha společnostech nadřazeno procesům, které generují přidanou hodnotu. IT oddělení je „arogantní“ k požadavkům  provozních oddělení a návratnost mnohých projektů je velice sporná a v mnoha případech je výsledek často horší než před implementací IT řešení. AUDIT IT Vám „otevře oči“, zda Vaše IT služby jsou službou pro zlepšení generování přidané hodnoty, anebo pouze „nutným zlem“, které je nutné udržovat.   

Jak AUDIT IT probíhá?

Příprava konečné zprávy auditu je realizována sérií workshopů a schůzek s IT oddělením, případně externím poskytovatelem IT. Průběžně probíhají schůzky s odběrateli IT služeb, jako jsou finanční a provozní oddělení, případně externí subjekty. Zjištění a stav je následně konfrontován s IT a odběrateli (tzv. double-check) pro získání jednoznačného stavu poskytovaných služeb. 

Po ukončení první fáze jsou závěry porovnány s „Best practices“ z oblasti IT pro finální hodnocení a stanovení doporučení pro zlepšení. Po ukončení této fáze je výsledek prezentován IT a ostatním oddělením. Po zapracování případných výhrad, která z prezentací vzniknou, je finální zpráva prezentována managementu společnosti a celá fáze ukončena.

Výstupem této služby je detailní zpráva hodnotící úroveň Vašich IT služeb, které poskytuje IT oddělení Vašemu obchodnímu a provoznímu oddělení. 

Výstupní zpráva hodnotí následující oblasti:

  • náklady IT a jejích rozložení,
  • rozsah poskytovaných služeb a jejich úroveň,
  • procesní audit – řízení procesu poskytování IT služeb,
  • metodický audit – metodická podpora procesů,
  • technický audit – technická úroveň IT,
  • doporučení na zlepšení. 

Přínos pro Vaši firmu

Výstupní zpráva Vám poskytne nezávislý pohled na úroveň vašich IT služeb s ohledem na benchmark aktuální úrovně dostupné na trhu. Hodnocení, která budou pro jednotlivé oblasti, Vám poskytnout jasný obraz toho, kde se Vaše IT nachází v porovnání s tím nejlepším, co je aktuálně dostupné na trhu. Jednoznačné závěry a doporučení Vám pomůžou v rozhodnutí o dalším rozvoji a zlepšování úrovně interního IT nebo v rozhodnutí o outsourcingu.  Důležitou součástí je samozřejmě i nákladový a finanční pohled na poskytované IT služby.     

Službu Vám připravíme na klíč a na vysoké profesionální úrovni. Naši odborníci na procesní poradenství, informační technologie a moderní řízení IT jsou připraveni provést AUDIT IT tak, aby byl průkazný, jednoznačný a doporučení pro zlepšení se dala okamžitě aplikovat v praxi. Garantujeme vysokou úroveň auditu a po jeho akceptování jsme schopni nabídnout naše služby při implementaci doporučení vzešlých ze služby AUDIT IT.