Společnost

Společnost

O nás


Společnost FINAPP audit s.r.o. vznikla v roce 2000, kdy si již většina malých i středních firem v ČR uvědomila potřebu aktivní práce v oblasti změny přístupu k vnitropodnikovým procesům a potřebu kvalitních a ověřených informací pro podporu profesionálního finančního řízení a rozhodování na všech úrovních společnosti.

Zakladatelé společnosti FINAPP audit s.r.o. působili po dlouhou dobu jako konzultanti zavádění vnitropodnikových procesů, bankovní a finanční analytici. Své zkušenosti posléze promítli do výjimečné kombinace analytického a konzultantského přístupu k potřebám klientů. Výsledkem je schopnost nabídnout klientům taková řešení, která zahrnují celkový pohled na veškeré firemní činnosti a jejich uvedení do praxe. Právě díky tomu zajišťujeme našim klientům maximální ekonomické přínosy. Použitá řešení u našich zákazníků tvoříme ve vztahu k potřebám jejich klientů tak, aby dopad řešení nebyl přizpůsoben pouze současnému stavu společnosti, ale zároveň zajistil možnost včasné reakce na vývoj podnikatelského prostředí. Vytváříme tak optimální řešení s dlouhodobým pozitivním dopadem (samořídícími procesy, zavedením zpětné vazby, atd.).

Víme, že ke kvalitnímu rozhodování již nestačí pouze holá fakta, ale jsou zapotřebí opravdu ucelené analýzy v kontextu se všemi vnitropodnikovými procesy, které Vás navedou ke konkrétním závěrům. Takto získaná doporučení a výsledky je možno bez problémů aplikovat.

Cílem FINAPP audit s.r.o. je proto poskytnout svým klientům profesionální služby, které jim pomohou udržet a rozvíjet jejich podnikatelský záměr. Základem naší práce je nabídnout každé společnosti ucelený systém získávání, zpracování a analýzy vnitropodnikových informací dle konkrétních a individuálních potřeb. Nenabízíme předem hotová řešení. Vždy na nich pracujeme v úzkém vztahu s klientem tak, aby následná implementace byla nastavena přesně potřebám dané firmy a jejího tržního období. Jsme přesvědčeni, že jedině tak dosáhne výsledné ucelené řešení úspěchu, má dlouhodobý a výrazně pozitivní efekt.

Poslání naší společnosti je pomoci vytvářet českým firmám stabilní vnitropodnikové prostředí tak, aby byly schopny dlouhodobě udržet rozvoj svého podnikatelského záměru. K jeho realizaci dochází zejména v následujících oblastech:

Finance

 • vnitropodnikové účetnictví,
 • controlling,
 • plánování,
 • řízení Cash-Flow,
 • risk management,
 • full costing,
 • cost cutting (pomoc při snižování nákladů a výběru dodavatelů).

Auditorská činnost

 • audity účetních závěrek,
 • audity projektů (dotací ze strukturálních fondů apod.),
 • přezkum hospodaření měst a obcí, 
 • audity účetních závěrek neziskových organizací,
 • individuální poradenství na míru klienta, týkající se jakéhokoliv dotazu z oblasti daní, auditu či účetnictví,
 • due diligence,
 • forenzní audity, fúze a akvizice.

Daňové poradenství

 • daňové poradenství má ve FINAPP audit s.r.o. velmi dlouhou historii a řadí tak naši společnost mezi významné poskytovatele těchto služeb. Našim klientům poskytujeme nejen konzultace ze všech oblastí daňové problematiky (daně z příjmů, z přidané hodnoty, daně silniční, z převodu nemovitostí, nemovitosti atd.), ale i komplexní zpracování daňového přiznání, zastupování klienta před finančním úřadem a zavádění odčitatelné položky na výzkum a vývoj.

Vedení účetnictví

 • komplexní účetnictví,
 • mzdová agenda.

Procesní řízení

 • optimalizace procesů,
 • personální audity,
 • re-engineering procesů,
 • elektronický spis.

Řízení projektů

 • realizace výběrových řízení,
 • projekt management,
 • risk management,
 • řízení kvality,
 • krizový management,
 • outsourcing lidských zdrojů.

Strukturální fondy EU

 • odborná pomoc při přípravě projektu,
 • asistence při zpracovávání žádosti,
 • podpora při vyřizování administrativních záležitostí.

IT oblast

SAP:

 • implementace,
 • upgrades,
 • eurokonverze,
 • optimalizace funkcionality stávajícího systému.

Průmyslové aplikace:

 • automatická identifikace,
 • sběr dat ve výrobě dle standardů MES,
 • řešení pro logistiku,
 • spolupráce se systémem SAP.

Další produkty v oblasti IT:

 • Navision - implementace, poradenství,
 • manažerský systém FINAPP BUSINESS ENGINE,
 • Help desk & Support,
 • komplexní zajištění IT portfolia,
 • sítě,
 • systémová integrace,
 • řešení infrastruktury, 
 • dodávky HW,
 • bezpečnost,
 • outsourcing,
 • tisková řešení,
 • telco řešení.