It systémy

It systémy

mySAP CRM/SRM/SCM


mySAP CRM

(Řízení vztahů se zákazníky)
mySAP CRM pomáhá klientům udržovat a zlepšovat vztahy se zákazníky pomocí změny způsobu promotion, prodeje vyrobků a poskytování zákaznických služeb. Řízení vztahů se zákazníky umožňuje klientům zvyšovat hodnotu vztahu mezi zákazníky a společnostmi.

mySAP SRM

(Řízení vztahů s dodavateli)
mySAP SRM automatizuje procesy mezi zásobováním a nákupem v rámci společnosti a napříč všemi zdroji. Zvyšuje přehled v rámci dodavatelského řetězce a poskytuje detailní informace o celkových výdajích. S mySAP SRM je možné kontrolovat celý dodavatelský cyklus, od strategie k realizaci, aby bylo možné optimalizovat výběr dodavatele, redukovat dodací lhůty a vybudovat udržitelné a funkční vztahy s dodavateli.

mySAP SCM

(Řízení dodavatelského řetězce)
mySAP SCM integruje interní a externí procesy s technologií za účelem automatizace a optimalizace obchodních procesů a prohloubení vztahů s obchodními partnery. Tímto způsobem je firma schopná vybudovat užší a silnější vztahy s dodavateli, přiblížit se k zákazníkům, jakožto zdroji poptávky a může dosáhnout podstatných úspor v oblasti nákladů.