It systémy

It systémy

mySAP ERP


mySAP ERP

(Plánování podnikových zdrojů)

mySAP ERP poskytuje soubor funkcí pro podporu analytických činností, finančního řízení, řízení lidských zdrojů, řízení logistiky (včetně logistiky výrobní) a korporačních služeb.

mySAP ERP Financials

mySAP ERP Financials jsou komplexním řešením pro finanční řízení firem ze široké škály různých odvětví. SAP nabízí přední světové systémové řešení pro zpracovávání účetnictví, finanční výkaznictví, řízení výkonnosti podniku a řízení a správu podniku.

mySAP ERP HCM

(Řízení lidských zdrojů)

mySAP ERP Human Capital Management systém poskytuje komplexní funkcionalitu v oblasti řízení lidských zdrojů, odborníků, výkonných pracovníků a liniových manažerů, v korporacích všech velikostí a ve všech odvětvích. mySAP ERP nabízí kombinaci strategického řízení lidských zdrojů jako jsou analýzy pracovních sil, umožňuje organizaci využívat strategie a programy zaměřené na zaměstnance a zároveň mít přehled o jejich celkových nákladech a přínosech. Navíc pomocí systému můžete nalézt ty nejlepší zaměstnance, rozvíjet jejich talent, uvést jejich práci do souladu s celkovou firemní strategií, maximalizovat účinnost tréninků a udržet si ty nejvýkonnější pracovníky.

mySAP ERP

Operations (Provozní řízení)

mySAP ERP Operations může pomoci optimalizovat fyzický tok materiálů a podporuje produkt v rámci jeho životního cyklu během vývoje a výroby. Systém umožňuje plánování výroby, realizaci výroby s úzkou integrací na shop-floor systémy, vývoj produktů a údržbu dat o produktu během jeho životního cyklu, řídí aktivity zaměřené na zákazníka od prodeje a servisování až po řízení dodávky odborných služeb a interních procesů jako jsou kalkulace pobídek a provizí.

mySAP ERP Corporate Services

S pomocí mySAP ERP Corporate Services můžete optimalizovat jak centralizované, tak decentralizované služby pro řízení Vašich administrativních procesů včetně: správy nemovitostí, správy firemních majetků, řízení projektů a portfólií, cestovních náhrad, životního prostředí, zdraví a bezpečnosti, řízení kvality a zahraničního obchodu.