It systémy

It systémy

Implementace SAP


Implementace SAP řešení musí prioritně poskytnout přidanou hodnotu obchodním procesům, pro které se implementuje. Zavádění SAP řešení je v mnoha ohledech náročnou operací a její přidaná hodnota, případně návratnost investice je často opomíjena.

Naše společnost nabízí komplexní službu pro implementaci zahrnující:

 • finanční analýzu implementovaného řešení a jeho přínosy,
 • návrh SAP řešení pro pokrytí obchodních procesů, 
 • implementaci SAP řešení od návrhu, nastavení, testování až po podporu v provozu a následnou optimalizaci a zlepšování,
 • vývoj nových SAP řešení,
 • podpora stávajících řešení.

Přínos pro Vaši firmu

Hlavním přínosem využití našich služeb v oblasti implementace SAP řešení je vysoká profesionalita našich konzultantů, zkušenosti z velkého počtu projektů a přístup k implementaci řešení. Náš přístup k implementaci je poskytnout podporu od odhadu finančního přínosu implementace až po její dodání na klíč. Naší filozofií je poskytnout SAP řešení jako služby pro obchodní procesy, která přinese jak úspory časové tak případně nákladové.

Jak implementace SAP řešení probíhá?

Implementace SAP vyžaduje, aby před její realizací byla mezi zákazníkem a námi deklarována shoda o výsledné podobě řešení. Tato deklarace je nazývána cílový koncept, který specifikuje:

 • rozsah implementovaných obchodních procesů a jejich pokrytí SAP řešením,
 • změny obchodních procesů, jejich ukazatelů, a potenciál přínosů po změně,
 • technické řešení – technologie, vývoj.

Na přípravu detailního cílového konceptu klademe velký důraz a pro jeho vytvoření využíváme našich bohatých zkušeností, „Best Practices“ a příklady implementovaných referenčních řešení. 

Po oboustranném odsouhlasení cílového konceptu probíhá realizace implementace, kde našimi hlavními cíly jsou:

 • řešení na vysoké technické úrovni,
 • řešení, které je uživatelsky příjemné a minimalizuje pracnost,
 • řešení, které je stabilní a robustní,
 • řešení, které je integrováno,
 • transfer „know-how“ na zákazníka formou školení v rámci testování,
 • dokumentace řešení.

Nejkritičtějším bodem implementace je produktivní start a následná podpora. 

Této fázi projektu přikládáme velikou důležitost a přistupujeme k ní až po důkladném otestování realizovaného řešení a důkazu, že uživatelé jsou připraveni řešení používat.

Důležitou roli hraje i projektové řízení implementace. Náš implementační tým využívá projektovou metodiku ASAP  rozšířenou o ohodnocování přínosů.

Proč FINAPP audit s.r.o.? 

Naší filozofií je, že základním posláním každé společnosti je generování zisku a tomuto poslání musí být podřízené všechny procesy. Tuto službu definujeme jako proces změny řízení procesu, případně i celého obchodního přístupu. Náš tým nenabízí jenom detailní znalost SAP řešení, ale hlavně obchodní „know-how“ získané na projektech po celém světě. Před každou implementací SAP řešení se snažíme nabídnout i změnu obchodního procesu v případě, že identifikujeme obchodní proces jako neefektivní, a dokážeme nabídnout jeho zlepšení. Naše společnost považuje za úspěch implementace spokojenost uživatelů zákazníka na všech úrovních řízení.  Proto klademe velký důraz na školení a testování v rámci implementace.

Službu Vám připravíme na klíč a na vysoké profesionální úrovni. Naši odborníci na implementační poradenství, informační technologie a projektové řízení jsou připraveni provést implementaci SAP řešení tak, aby byl přínos průkazný, jednoznačný a řešení přineslo okamžité zlepšení pro obchodní procesy.