Reference

Reference

Partnerství


Deloitte Advisory s.r.o.
Eudai s.r.o.
Logica Czech Republic s.r.o.
Plzeňský Prazdroj, a.s.
SAP ČR, spol. s.r.o.
SAP Slovensko s.r.o.