It systémy

It systémy

NetWeaver


NetWeaver je otevřenou aplikační a integrační platformou, která pomáhá uspořádat lidi, informace a procesy, umožňuje podniku snižovat celkové náklady na vlastnictví (TCO) a zároveň zvyšovat využití existujících investic do IT. Tato platforma umožní zákazníkům přejít na servisně orientovanou architekturu (Enterprise SOA).

NetWeaver je vývojová platforma společnosti SAP pro integraci firemních procesů a databází z různých zdrojů za využití internetových technologií. NetWeaver jako součást produktové skupiny SAP vzbuzuje pozornost odvětví, jakožto první plně interoperabilní, internetová platforma, která může být využita nejen k vývoji SAP aplikací.

NetWeaver umožňuje vývojovému pracovníkovi integrovat informace a procesy z různých geograficky rozptýlených míst, využít různorodé technologie, včetně Microsoft .NET, IBM WebSphere a Sun Java technologie.